KOBİ Kredisi Onay Süresinde Banka Nasıl Karar Verir?

Kobi Kredisi

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021

5/1

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve özel sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta boy işletmeler kısaca KOBİ adıyla anılmaktadır. KOBİ’lerin gelişmesi ve büyümesi için devlet kurumları ve bankalar farklı alternatifler sunabilir. Kobiler, maddi destek alabilmek ve güçlenebilmek için bankalara başvurabilir. KOBİ kredisi onay sürecinde bankalar nasıl karar verir ve nelere dikkat eder hakkında tüm cevapları bu içerikte bulunabilir.

Faiz ve ekonomik dalgalanmalardan kısa sürede ve büyük ölçüde etkilenebilen KOBİ’ler, gerekli destek olmadığında maddi kayıplara uğrayabilir. Büyük şirket ya da işletmelere oranla KOBİ’ler daha fazla para kaynağına ihtiyaç duyabilir. Özellikle ekonomik dalgalanmaların sonlanabilmesi için KOBİ’ler büyük bir öneme sahip olabilir.

KOBİ Kredisi Nedir? 

250 ve daha az çalışanı olan ve yıllık hasılatı  40 milyondan az olan işletmeler küçük ve orta boy işletmeler, bilinen adıyla KOBİ olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de üç milyona yaklaşık KOBİ olduğu bilinmektedir.

KOBİ ve esnafların bankadan kolay ödeme planları ile alabileceği krediye esnaf kredisi ya da KOBİ Kredisi adı verilmektedir. Bu krediyi alabilmek için vergi levhası gerekmektedir. Esnaflara destek olunması amacıyla KOBİ kredisi faiz oranları diğer kredi ürünlerine göre daha düşük olabilir. Aynı zamanda vade sayısı, dosya masrafı ve sigorta gibi masraflar daha maliyetli olabilir. 

KOBİ kredileri, kişi adına kullanılamaz ve işletme adına çekilmesi gerekmektedir. KOBİ Kredisi onay sürecinde bankalar birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Bankalar, bu sürede işletmenin genel durumunu incelemektedir. Dolayısıyla yeni bir iş yeri açmak için KOBİ kredisine başvurulduğunda olumsuz cevap gelme ihtimali yüksektir. Yeni bir iş yeri açmak isteyen kişiler, bireysel kredilere başvurmalıdır.

KOBİ Kredisi Türleri Nelerdir?

KOBİ ihtiyaçları personel, makine, araç – gereç vs. olabilir, dolayısıyıla bankalar farklı ihtiyaçlar için farklı kredi ürünleri sunmaktadır. KOBİ kredisi işletmelerin ihtiyaçları için verilmektedir dolayısıyla işletme için konut alınacak olsa dahi bireysel ihtiyaç olduğu için konut kredisi verilmez. 

KOBİ kredi çeşitleri iki ana grupta ve onlarca altbaşlık altında değerlendirilmektedir. Ancak bankaların sunduğu KOBİ Kredi çeşitleri şunlardır:

 • Gayrinakdi Kobi Kredisi: Bankanın, müşteri için teminat mektubu yazması, işletmelerin ihalelere katılabilmesi veya taahhütte bulunması olarak nitelendirilebilir. Müşterilerin ihracat sırasında karşılaşabilecekleri sorunlar banka aracılığıyla çözülebilir ve güvene alınabilir. Kabul kredisi, Akreditif, referans mektubu ve teminat mektupları gibi alt başlıklara ayrılmaktadır.

 • Nakdi Kobi Kredisi: İşletmelerin acil nakit ihtiyaçlarının çözülebilmesi için oluşturulan bu ürün ile esnaflar kendi ödeme planlarını oluşturabilir. KOBİ kredileri arasında en fazla tercih edilen ve maddi destek sağlayan kredi çeşididir. Hazır hesap, iskonto krediler, proje kredileri, POS temlik kredileri bu sınıfın içine dahil edilmektedir.

Spot kredi nakdi kobi kredilerinin bir alt ürünüdür ve faiz oranları kredi sonuna kadar aynı şekilde devam eder. Bu kredi türünde erken kapama söz konusu değildir ve son ödeme tarihi sabittir. 

KOBİ Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

KOBİ Kredisi başvuru evrakları her banka tarafından talep edilebilir. Bankanın, şirket hakkında detaylı bilgiye sahip olması ve doğru bir araştırma süreci için önemlidir. KOBİ Kredisi başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Şirket sahibi ya da ortakların nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

 • Vergi levhası,

 • Oda kayıt belgesi,

 • İmza sirküleri,

 • Gelir ve bilanço tablosu,

 • Ticaret sicil gazetesi,

 • Şirkete ait mal varlıkları listesi.

Yukarıda yer alan belgeler tüm şirketlerden talep edilmeyebilir. Banka, başvuru sırasında gerekli olan belgeleri şirket durumuna göre isteyebilir ya da gerek görmeyebilir. 

Bankalar KOBİ’leri Değerlendirme Sürecinde Nelere Dikkat Eder?

KOBİ kredi onay süreci için bankalar araştırmalarını titizlikle yapabilir. İşletmenin genel durumu, gelir – gider tablosu ve vergi ödemeleri bu değerlendirme sürecinde en çok dikkat çeken faktörler arasındadır. KOBİ kredileri, işletmenin risk durumuna göre değerlendirilir ve genellikle vade sayıları kısa olabilir. Uzun vade sayıları için işletmelerin bir taşınmaz, işletme araçları veya demirbaşları, ya ada aracı teminat olarak göstermesi gerekebilir.

Bankaların KOBİ Kredisi onay süresinde dikkat ettiği faktörler şunlardır:

 • İşletmenin son bir yıl içindeki kâr oranları,

 • Şirket sahibinin ya da ortaklarının mal varlığı,

 • Şirket sahibi ya da ortaklarının ve kurumsal kredi notu,

 • Şirketin daha önce kullandığı kredilerin ödeme düzeni,

 • Çek risk raporu,

 • Şirketin gelir – gider tablosu ve borç tutarı.

Esnaf kredisi onay süresi ve araştırmasında yukarıdaki faktörler otomatik hesaplayıcılarla yapılmaktadır. Çıkan tutarın yorumu ve kredi insiyatisi ise ilgili banka personelince gerçekleştirilmektedir. Ancak hesaplama sonucu banka sınırlarının altında ise kredi verilme ihtimali yoktur. 

KOBİ Kredisi Veren Bankalar

KOBİ Kredisi masrafları ve faiz oranları gibi etkenler her bankada farklı olabilir. İşletmelerin en kârlı sonuçları alabilmesi için birkaç banka ile görüşmesi gerekebilir. KOBİ Kredisi veren bankalar şunlardır:

 

 • Akbank,

 • Denizbank,

 • Garanti BBVA,

 • Halkbank,

 • İş Bankası,

 • ING Bank,

 • Şekerbank,

 • Vakıfbank,

 • Yapıkredi,

 • Ziraat Bankası,

 • QNB Finansbank,

 • Fibabanka,

 • TEB.