KOBİ Kredisi Başvuru ve Onaylanma Süreci

Kobi Kredisi

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021

5/1

Bankalar bireysel ve ticari müşterileri için çeşitli kampanyalar sunmaktadır. KOBİ kredileri, ticari krediler kapsamında bulunur ve sadece işletme sahipleri tarafından kullanılabilir. KOBİ kredisi başvuru ve onaylanma süreci ardından kredi alınabilir ve sadece işletme için değerlendirilmelidir. Bankalar, KOBİ kredileri için dönem dönem farklı kampanyalar yürütmektedir. 

KOBİ Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ülke ekonomisi içinde en fazla maddi desteğe ihtiyaç duyan gruplardan biridir. 250 kişiden az çalışanı ve hasılatı 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de hizmet veren birçok işletme KOBİ sınıfında bulunmaktadır. Bu nedenle devlet destekli KOBİ kredisi ve bankaların kredi ürünleri mevcuttur. KOBİ’lerin gelişmesi, ülke kalkınması için gereklidir bu nedenle zaman zaman farklı kampanya ve avantajlar ile kredi verilmektedir. 

KOBİ kredisi nasıl alınır hakkında doğru bilgilenmek işlemlerin hızlanmasına yardımcı olabilir. KOBİ Kredisi alan birçok kişi maddi destek ile birlikte işletmelerini büyütürken istihdam sağlamaktadır. KOBİ kredileri nakdi ve gayrinakdi olmak üzere temel olarak iki grupte incelenebilir. 

Nakdi krediler ile işletmeciler için kısa ya da uzun vadeli maddi destek sağlanabilir, farklı ödeme planları ile uygun koşullar sunulabilir ve her an kullanılabilecek bir kredi hesabı açılabilir. Gayrinakdi kredilerde ise banka, maddi destek sağlamaz ancak maddi problemlere ya da alacaklara karşı teminat ve güvence verebilir. Örneğin, ihaleler için referans mektubu yazabilir, yurtdışındaki işler için işletmeci lehine güvence verebilir ya da teminat mektubu yazabilir. 

KOBİ Kredisi Başvurusu

KOBİ kredisi başvuruları internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da çağrı hizmetleri aracılığıyla yapılabilir. Ancak gerekli evrakların iletilmesi, anlaşmaların imzalanması ve banka yetkilisi ile görüşmek için şubeye gidilmelidir.

Banka yetkilisi, KOBİ kredisi başvurusu yapan kişiye işletme ve paranın değerlendirilme yeri hakkında sorular sorabilir. Alınan cevaplar ve kişinin mali durumuna göre onay ya da ret cevabı çıkabilir. Kredi başvuru cevabı aynı gün içinde dakikalar içinde belli olabilir. Bu nedenle KOBİ kredisi almak isteyen kişiler, ret cevabı aldığında farklı alternatiflere daha kısa sürede yönelebilir. 

KOBİ Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

KOBİ Kredisi başvuru belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmalıdır. Belgelerde yanlışlık ya da eksik bilgi olması durumunda kredi onaylanmayabilir ya da müşteri tarafından istenilen tutar banka tarafından verilmeyebilir. 

KOBİ Kredisi başvuru belgeleri neredeyse tüm bankalar da aynıdır. Ancak işletme ve kişinin mali durumuna göre ek belge, ipotek edilecek gayrimenkul ya da kıymetli evrak istenebilir. İpotek ya da teminat verilmesi halinde kredi tutarı önemli ölçüde yükselebilir ve daha çok maddi destek alınabilir. 

KOBİ kredisi başvurusunda bankalar tarafından talep edilen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

 • Son bir yıla ait vergi levhasının aslı ve fotokopisi,

 • Son bir yıla ait mali durumu özetleyen bilanço ve gelir tablosu,

 • İkametgah belgesi,

 • Mal varlığı dökümü,

 • Oda kaydı belgesi,

 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

 • Gelir Belgesi.

Tüzel kişilerin KOBİ Kredisi başvurusunda istenebilecek evraklar ise şunlardır:

 • İşletme sahibinin ve varsa ortaklarının kimlik kartı fotokopileri,

 • Ticaret Sicil Gazetesi,

 • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi,

 • Ortak ve şirkete ait mal varlığı dökümü,

 • Son bir yıla ait bilanço evrakları,

 • Son bir yıla ait gelir belgelerini gösteren tablo,

 • İmza sirküleri,

 • Ortaklı işletmecilerde kişi ya da kişilerin noter onaylı yetki belgesi alması gerekebilir.

KOBİ kredisi başvurusu yaparken gayrimenkul ipoteği yaptıracak olan kişiler, mutlaka gayrimenkul fotokopisini bankaya iletmelidir. 

KOBİ Kredisi Değerlendirme Süreci Nasıldır?

KOBİ Kredisi ile ilgili gerekli evrakları tamamlayan işletmeciler değerlendirme sürecini beklemelidir. Değerlendirme sürecinde bankalar birçok faktörü inceleyebilir ve araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda ilgili sonuç işletmeciye SMS, arama ya da şubeye çağırılarak bildirilebilir. KOBİ Kredisi değerlendirme sürecinde işletme hakkında dikkat edilen etkenler şunlardır:

 • İşletmenin son bir yıl içindeki kâr – zarar oranları,

 • Ticari geçmişi,

 • En az bir yıllık faaliyetin olması,

 • İşletmenin faaliyet tarihi,

 • İşletme büyüklüğü ve faaliyet alanı.

Değerlendirme sürecinde şahıslar için dikkat edilenler:

 • Bireysel ya da ticari tüm şirketler için işletmecilerin kredi notu önemlidir,

 • Ödeme gecikmeleri ve diğer sorunlar nedeniyle kara listede olunmamalıdır,

 • Kredi ve kredi kartı borçları temerrüte düşmemelidir,

 • Vergi borçlarından dolayı E – haciz işlemi başlatılmamalıdır.

Bankalar, KOBİ kredisi başvurularını değerlendirirken otomatik kredi hesaplama araçlarını kullanmaktadır. Buradan çıkan sonuç ve ilgili banka yetkililerinin görüşü bir arada değerlendirilir ve nihai karar verilir. Bu nedenle banka yetkilisi ile görüşmelerde samimi ve net bir açıklama yapılması son derece önemlidir. 

Değerlendirme sonucunda onay alan krediler anında işletme hesabına yatırılabilir. Ancak onay alamayan işletmeciler mutlaka ret nedenini öğrenmelidir. Redde sebep olan etken bulunduğunda düzeltilebilir ve kredi onay ihtimali yükselebilir. 

KOBİ Kredisi değerlendirme süresi bittiğinde ipotekli ve ipoteksiz kredi tutarları işletmeciye bildirilir. 

KOBİ Kredileri Ödeme Planı Nasıl Belirlenir?

KOBİ Kredisi faiz oranları vade sayısı, kredi tutarı gibi faktörler ödeme planının oluşmasında etkilidir. Aynı zamanda işletmenin mali durumu ve aylık ödeyebileceği miktar göz önünde bulundurulur. Bankalar, ödeme planı için farklı alternatifler sunabilir:

 • Sabit ve eşit taksitli ödeme,

 • Azalan taksitli ödeme,

 • Artan taksitli ödeme,

 • Ara ödemeli plan,

 • Değişken faizli ödeme planı,

 • Esnek ödeme,

 • Balon ödeme...

İşletmeciler yılın belirli tarihlerinde daha fazla para kazanıyorsa ara ödemeli planı tercih edebilir. Ara ödemeli planlarda genellikle üç ayda bir kredi ödemesinin yapılması talep edilebilir. Bu sayede birikim yapılabilir ve ödeme sorunsuz tamamlanabilir. Ancak Türkiye’de bireysel ve ticari müşteriler tarafından en çok kullanılan sabit ve eşit taksitli ödemedir. Bu ödeme planında her ay aynı oranda taksit ödenmesi talep edilmektedir. 

Ödeme planı belirlenirken işletmenin mali durumu ve kredi tutarı oldukça önemlidir. KOBİ kredisi veren bankalar genellikle vadeleri kısa tutabilir. Ancak uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyen işletmeciler teminat gösterebilir.