Esnaf Kredisi Kimlere Verilir?

Kobi Kredisi

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021

5/1

Türkiye’de yaklaşık iki milyondan fazla esnaf bulunmaktadır. Esnaf sayısının artması ve ekonomik gelişmeler nedeniyle bankalar, finans kuruluşları ve devlet kurumları esnaf kredisi vermektedir. Esnaf kredisi kimlere verilir hakkında yazılan bu konu ile esnaf kredisi şartları ve diğer konular için bilgi sahibi olunabilir. 

Esnaf Kredisi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Devlet destekli esnaf kredisi ve bankalar tarafından sunulan kredileri almak için esnaf tanımına uyum sağlanmalıdır. Devlet destekli esnaf kredilerinde yılda 40 milyon TL’den fazla satış hasılatı olmayan işletmeler esnaf olarak tanımlanır ve kredi almaya hak kazanabilir. Ancak genel tanımda ise emeğe dayalı iş yapan ticaret ve sanat erbablarına esnaf adı verilmektedir. Dükkan sahipleri, iş yapmak için gezenler ya da sabit bir yeri olan kişiler esnaf tanımının içindedir. 

Esnaf kredisi almanın en önemli koşulu belirtilen esnaf tanımına uyulmasıdır. Aynı zamanda vergi levhası ve oda kaydı şartları aranmaktadır. Bireysel kredilere oranla esnaf kredisinin sunduğu avantajlar şunlardır:

 • KOSGEB, devlet kurumları, finans kuruluşları ve bankalar esnaf kredisi vermektedir, 

 • Esnaf kredisi veren kurum ve kuruluşların fazla olması ve devletin esnafı destekleyen çalışmaları neticesinde uygun ödeme koşulları belirlenmektedir,

 • Bireysel kredilerde vade sayısı en fazla 60 ay iken esnaf kredilerinde gerekli şartlar oluştuğunda vade sayısı 120 aya kadar çıkabilir,

 • Esnaf kredisi üst limiti, bireysel kredilere oranla daha fazladır,

 • Esnaf kredisi alabilmek için Ticaret Odaları teminat mektubu yazarak kredi çıkma ihtimalini arttıraiblir,

 • Bankalar, dönem dönem en uygun faizli esnaf kredisi seçeneği ile toplam maliyeti oldukça düşük tutabilir,

 • Ödeme yaparken birçok banka ve kuruluş farklı seçenekler sunmaktadır ve esnaflara göre özelleştirilebilir,

 • Meslek gruplarına yönelik farklı kampanya ve kredi seçenekleri bulunmaktadır. 

Esnaf Kredisi Nasıl Alınır?

Esnaf kredisi alabilmek için bankaların ilgili ticari birimlerine, KOSGEB’in belirli tarihlerde açtığı kredi başvuru birimlerine, devlet kurumlarının duyurduğu merkezlere ya da finans kuruluşlarının şubelerine gidilebilir. Esnaf kredisi alabilmek için internetten ya da şubeden direkt başvuru yapılabilir.

İşletmeciler, faizsiz esnaf kredisi, geri ödemesiz kredi ve hibe gibi birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle işletmeler yenilenebilir, giderler büyük oranda karşılanabilir, makine ve teçhizat alınabilir ve hızlı bir büyüme sürecine girilebilir. Geri ödemesiz esnaf kredisi başvurusu için KOSGEB, bazı bankalar ile anlaşma yapabilir ya da doğrudan ilgili kurumdan tahsil edilebilir. 

Esnaf kredisi aynı zamanda KOBİ kredisi olarak da adlandırılabilir. Bankalar, esnaf kredisi ve KOBİ kredisi adları altında iki farklı ürün sunabilir ya da tek ürünle esnaf ve KOBİ’lere kredi verebilir. Kredi alan birçok esnaf maddi desteğin yanı sıra bankaların ticari müşterilere özel olarak sunduğu hizmetten de yararlanabilir. Bu hizmetler arasında işletme için proje desteği, yatırım danışmanlığı, aracılık ve çeşitli ödemelerde kolaylık sağlama gibi farklı avantajlar bulunmaktadır. 

Kimlere Esnaf Kredisi Verilebilir?

Esnaf kredisi almak için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan esnaf kredisi şartları aşağıda belirtilmiştir:

 • İşletmeci ya da işletme üzerine vergi borcu bulunmamalı ve e – haciz işlemi olmamalıdır,

 • KOSGEB kredisinden yararlanan kişiler esnaf kredisi alamayabilir,

 • İşletmenin en az 6 aydır faaliyet göstermesi gerekmektedir,

 • Vergi kaydı levhası bulunmalıdır,

 • Başvuru esnasında bildirilen gelirler belgelendirilmelidir,

 • Yıllık bilanço tablosunda zarar oranı yüksek olmamalıdır,

 • İşletme sahibi ve ortaklarının kredi notu uygun olmalıdır,

 • İşletme sahibi ve ortaklarının kara listede bulunmaması gerekebilir,

 • Başvuruda bulunan kişinin noter onaylı yetki belgesi olmalıdır,

 • Daha önce alınan esnaf kredisi ödemesi tamamlanmalıdır. 

Esnaf kredisi şartları yerine getirilmediği takdirde bireysel krediler kullanılabilir. Şartları yerine getiren ve belgeleri tamamlayan işletmeciler kısa süre içinde esnaf kredisi başvurusu ile kredi çekebilir ve işletmesini büyütebilir. 

Esnaf Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Esnaf kredisi başvurusu için bankalar tercih edilebilir. Banka yetkilisi ile görüşme sırasında kredi tutarı ve ne amaçla kullanılacağı gibi sorular cevaplandırılmalıdır. Bireysel ihtiyaçlar için esnaf kredisi çekilemez bu nedenle banka yetkilisinin bu konu hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekebilir.

Esnaf kredisi başvuru belgeleri ile şubeye başvurulabilir ya da görüşme sonrasında sadece yetkilinin talep ettiği belgeler iletilebilir. Ancak belgeler tüm bankalar için aynı şekilde istenebilir. 

Şahıs şirketleri için başvuru belgeleri:

 • Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

 • Ticaret Sicil Gazetesi,

 • Son iki yıla ait vergi levhasının aslı ve fotokopisi,

 • İmza beyannamesi,

 • Mal varlığı dökümü, (ipotek ve teminat için)

 • Son iki yıla ait mali durumu özetleyen belgeler ya da bilanço tablosu.

Tüzel kişiler için başvuru belgeleri:

 • Ortakların kimlik kartı fotokopileri,

 • Oda kayıt belgesi,

 • Ticaret Sicil Gazetesi,

 • İmza sirküleri,

 • Son iki yıla ait gelir ve bilanço tablosu,

 • Ortaklar ve şirkete ait mal varlığı dökümü,

 • Vergi levhası.

Esnaf Kredisinde İpotek Ve Kefil Şartı Var Mı?

Esnaf kredilerinde, bireysel kredilere göre risk daha fazla olabilir. Bu nedenle bankalar esnaf kredisi için daha fazla şart talep edebilir. Esnaf kredisinde kefil şartları mevcuttur ancak kredi tutarı kadar malı ipotek ettirmek isteyen kişiler için kefil istenmeyebilir. 

Kefil ve ipotek şartı tamamen bankanın insiyatifindedir. Ancak genel olarak bankalar en az 2 kişi memur ya da esnaf kefil isteyebilir. Kefil olacak kişiler için de yukarıda belirtilen belgeler istenmektedir. 

Kefil bulamayan ya da teminat olarak ipotek seçeneğini tercih eden kişiler için de bazı şartlar bulunmaktadır. Şahıs firmalarında işletmeciye ya da şirkete ait taşınmaz ve gayrimenkuller için eş rızasını gösteren belge bankaya verilmelidir. Tüzel kişiler için ise şirkete ait mal varlığının teminatı için tüm ortakların onay verdiğini gösteren belge gerekmektedir. 

Kredi notu düşük olan ya da farklı sebeplerden dolayı ret cevabı alan kişiler teminat vererek ya da kefil göstererek kredi alabilir. Aynı zamanda kredi onayı alan kişiler teminat veya kefil ile kredi tutarını yükseltebilir. 

Esnaf Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Esnaf kredisi kullanırken konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi alınamaz. Bu krediler bireysel krediler sınıfına dahil edilmektedir. İhtiyaç ya da konut kredisi almak isteyen esnaflar kredi şartlarını yerine getirdiğinde ve belgeleri tamamladığında şirket gelirini beyan edebilir. 

Esnaf kredisi almak isteyen işletmeciler, her banka hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede en uygun esnaf kredisi veren banka ile çalışılabilir. Aksi takdirde faiz oranı ve vade sayısında yaşanan problemler nedeniyle kredinin geri ödemesinde maddi zorluklar yaşanabilir. 

 

 • İşletmeci ve işletmenin kredi notu banka tarafından incelenir, bireysel ve kurumsal kredi notu uygun olmayan kişiler bireysel krediler ile ihtiyacını giderebilir,

 • Esnaf kredisi başvuru sonuçları en geç on güne kadar işletmeciye bildirilebilir,

 • Esnaf kredisi vade sayısı istenilen kredi tutarı, işletme ve işletmecinin mali durumuna göre belirlenebilir, ipotekli kredilerde vade sayısı artabilir,

 • Kredi değerlendirme sonucunda ipotekli ve ipoteksiz kredi limiti belirlenebilir, işletmeciler her iki durumu inceleyerek son kararını verebilir,

 • Esnaf kredisi veren bankalar mali duruma bağlı olarak kredi vermediğinde acil nakit ihtiyacını karşılamak için bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanılabilir,

 • Esnaf kredisi borcu ödenemediğinde banka yasal süreç başlatabilir, teminat olarak gösterilen malları satışa çıkarabilir ya da icra işlemlerini başlatabilir.